Konsultointi

Konsultointi tapahtuu pääsääntöisesti kolmivaiheisesti: ensin tarpeet kartoitetaan, sitten ratkaisusta annetaan tarjous ja lopuksi hyväksytyn tarjouksen pohjalta tehdään itse toteutus. Nämä kolme vaihetta on avattu alla laajemmin, mutta pohjimmiltaan tällaisella järjestelyllä on tarkoitus:

  • varmistaa projektien tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus,
  • selkeyttää hinta ja tilattu palvelu kaikille osapuolille ennen varsinaista tilausta sekä
  • varmistaa toiminnan ja laskutuksen avoimuus.

Alla esitelty toimintatapa on konsultointitoiminnan lähtökohta, mutta siitä voidaan poiketa tilanteen tai asiakkaan tarpeiden niin vaatiessa. Palvelun tuntihinta on 55 €/h + alv. Selkeästä toteutuskokonaisuudesta on yleensä mahdollista antaa kokonaistarjous.

Yhteystiedot konsultointipalveluiden tilaamiseen löytyvät tästä linkistä.

1. Palvelutarpeen kartoitus

Ensimmäisessä vaiheessa asiakkaan kanssa yhdessä kartoitetaan, millainen käytännön palvelutarve on ja millainen toteutus olisi kokonaistaloudellisesti järkevä. Ratkaisun arvoa selvitetään muun muassa tarkastelemalla nykyisen toiminnan kustannuksia ja suhteuttamalla niitä erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin. Jos ongelmaan löytyy sopiva ratkaisuvaihtoehto, voidaan toteutuksesta jättää asiakkaalle tarjous.

Kartoitus on mahdollista tehdä puhelimitse, Microsoft Teams:lla tai asiakkaan luona. Mikäli kartoitus halutaan toteuttaa asiakkaan luona, laskutetaan matkustamisesta 0,50 €/km. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

2. Tarjous

Kartoitusvaiheen jälkeen urakasta annetaan kokonaistyöarvio eli tarjous, jossa on määritelty tarjottava tuote, alustava hinta sekä toimitussopimusluonnos. Näin varmistetaan, että ongelman kartoitus ei vielä sido asiakasta tilaamaan lopullista työtä ja se, että varsinaisen urakan alustava hinta on asiakkaan tiedossa ennen ostopäätöstä.

Mahdolliset toteutusvaiheessa ilmenevät asiakkaan toivomat pienet tarkennukset alkuperäiseen suunnitelmaan pyritään huomioimaan tarjoushinnassa, mutta laajemmista muutoksista neuvotellaan erikseen. Hyvällä alkukartoituksella ja onnistuneella arvonmäärityksellä voidaan kuitenkin päästä lähelle totuutta, jolloin laajemmilta muutoksilta vältytään.

3. Konsulttipalveluiden toteutus

Työ tehdään pääsääntöisesti etänä.

Tarjoushinta sisältää tarjouksessa määritetyn määrän matkustamista, jota ei laskuteta erikseen. Mikäli asiakas projektin edetessä toivoo merkittävästi enemmän matkustamista ennakoidun määrän päälle, niin se hinnoitellaan lähtökohtaisesti summaan 0,50 €/km + alv. Päivärahoja tai muita vastaavia eriä ei laskuteta, vaan ainoastaan ajokilometreistä kertynyt summa.

Konsultointipalvelu pääsääntöisesti päättyy, kun toimitussopimusvelvoitteet on täytetty. Mahdollisissa jatkuvissa palvelusopimuksissa konsultointi päättyy toimitussopimuksen mukaisesti, kun palvelutarve joko päättyy tai vaihtoehtoisesti muuttuu niin merkittävästi, ettei palvelua voi enää toimittaa vanhan sopimuksen puitteissa. Tällöin voidaan asiakkaan kanssa neuvotella uusi sopimus.

Yhteystiedot konsultointipalveluiden tilaamiseen löytyvät tästä linkistä.